Giải câu 6 trang 92 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', biết AB = 3cm, AC = 5cm, AA' = 2cm.

Bài làm:

Áp dụng định lí Py-ta-go ta có: BC = = $\sqrt{5^{2} - 3^{2}}$ = 4cm

Thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' là:

V = AB.BC.AA' = 3.4.2 = 24.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021