Giải câu 1 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Cho tam giác có kích thước các cạnh như hình bên và có chu vi không lớn 30cm.

a) Viết bất phương trình ẩn x biểu diễn điều kiện về chu vi của tam giác.

b) Giải bất phương trình vừa tìm được

c) Độ dài lớn nhất của các cạnh tam giác là bao nhiêu?

Bài làm:

a) Theo điều kiện trong tam giác, ta được bất phương trình sau:

b) Giải bất phương trình ta có:

c) Theo câu b ta có:

1 < x 5

Suy ra Max x = 5

Vậy độ dài lớn nhất của các cạnh lần lượt là 5cm, 12cm, 13cm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021