Giải câu 1 trang 68 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 68 sách VNEN 8 tập 2

Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm; BC = 6cm. Kẻ tia Cx vuông góc với BC (tia Cx và điểm A nằm khác phía với đường thẳng BC). Lấy trên Cx điểm D sao cho BD = 9cm (h,36). Chứng minh BD // AC.

Bài làm:

Ta có:

ABC $\sim $ CDB (tam giác vuông) nên $\widehat{ABC}$ = $\widehat{BDC}$

Ta có: = $\widehat{ABC}$ + $\widehat{CBD}$ = $\widehat{BDC}$ + $\widehat{CBD}$ = $\widehat{BCD}$ = $90^{\circ}$

AC // BD.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021