Giải câu 5 trang 115 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 115 sách VNEN 8 tập 2

Một viên gạch hình lục lăng có hình dạng một lăng trụ đứng có đáy là lục giác đều. Cạnh của lục giác đều là 120mm. Chiều cao của gạch là 60mm. Tính diện tích xung quanh của gạch lục lăng (h.126)

Bài làm:

Gọi c là chu vi đáy của gạch lục lăng:

c = 6.120 = 720mm

Diện tích xung quanh của gạch lục lăng là:

Sxq = c.h = 720.60 = 43200 .

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021