Giải câu 7 trang 108 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 108 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng 13cm, cạnh đáy bằng 10cm. Tính diện tích xung quanh và diên tích toàn phần của hình chóp (h.113)

Bài làm:

Độ dài trung đoạn của hình chóp là:

SM = = $\sqrt{13^{2} - (\frac{10}{2})^{2}}$ = 12cm.

* Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Sxq = 4..12.10 = 240$cm^{2}$

* Diện tích toàn phần của hình chóp là:

Stp = Sxq + Sđ = 240 + = 340 $cm^{2}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021