Giải câu 3 trang 24 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) 7x - 6 = 0 ; b) - 3x + = 0 ; c) $\frac{1}{2}$x + 2 = 0 ; d) $\frac{-1}{3}$x + 3 = 0.

Bài làm:

a) Ta có: 7x - 6 = 0 x = $\frac{6}{7}$

b) Ta có: - 3x + = 0 $\Leftrightarrow $ 3x = $\Leftrightarrow $ x = $\frac{1}{9}$

c) Ta có: x + 2 = 0 $\Leftrightarrow $ x = - 2 $\Leftrightarrow $ x = - 4

d) Ta có: x + 3 = 0 $\Leftrightarrow $ $\frac{1}{3}$x = 3 $\Leftrightarrow $ x = 9

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021