Giải câu 6 trang 47 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Một ô tô chạy trên quãng đường dài 100km trong khoảng thời gian không nhiều hơn 2,25 giờ. Lúc đầu ô tô đó đi với vận tốc 40 km/h, về sau đi với vận tốc 50 km/h. Xác định độ dài đoạn đường ô tô đi với vận tốc 40 km/h.

Bài làm:

Gọi độ dài đoạn đường ô tô đi với vận tốc 40 km/h là x ( 0 < x < 100)

Độ dài đoạn đường ô tô đi với vận tốc 50 km/h là 100 - x

Thời gian ô tô đi với vận tốc 40 km/h (giờ)

Thời gian ô tô đi với vận tốc 50 km/h (giờ)

Vì ô tô chạy trong khoảng thời gian không nhiều hơn 2,25 giờ nên ta có:

+ $\frac{100 - x}{50}$ $\leq $ 2,25

Giải bất phương trình ta được: x 50

Vậy ô tô chạy đoạn đường không quá 50 km với vận tốc 40 km/h.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021