Giải câu 4 trang 114 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Một khúc gỗ có dạng hình lăng trụ đứng, đáy là hình thoi. Hai đường chéo của hình thoi có độ dài là dm và 8dm. Chiều cao của khúc gỗ là 9dm (h.125).

a) Tính thể tích khúc gỗ.

b) Biết mỗi mét khối gỗ có giá 2 triệu đồng. Hỏi khúc gỗ có giá trị bao nhiêu tiền?

c) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khúc gỗ.

d) Cần bao nhiêu tiền để sơn tất cả các mặt của khúc gỗ này, biết giá sơn một mét vuông là 115 000 đồng (tính cả tiền công và tiền sơn).

Bài làm:

Cạnh của hình thoi là a = = 5cm.

a) Thể tích của khúc gỗ là:

V = .8.6.9 = 216 $dm^{3}$

b) Khúc gỗ trị giá:

2. V = 2. 0, 216 = 0,432 triệu đồng = 432000 (đồng)

c) Diện tích xung quanh của khúc gỗ là:

Sxq = 4.5.9 = 180

Diện tích toàn phần của khúc gỗ là:

Stp = Sxq + Sđ = 180 + 2..8.6 = 228 $dm^{2}$

d) Số tiền cần để sơn tất cả các mặt của khúc gỗ là:

115 000.Stp = 115 000.2,28 = 262200 đồng.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021