Giải câu 3 trang 68 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68 sách VNEN 8 tập 2

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 14,6 cm. Tính độ dài hai cạnh đó.

Bài làm:

Theo câu 2 ta có: tỉ số chu vi chính là tỉ số đồng dạng

Gọi độ dài hai cạnh là x và y (x > y)

Theo bài ra ta có = $\frac{13}{15}$

Mặt khác x - y = 14,6 y = x - 14,6

$\frac{x - 14,6}{x}$ = $\frac{13}{15}$ $\Leftrightarrow $ x = 109,5 y = 94,9

Vậy độ dài hai cạnh lần lượt là 94,9 và 109,5.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021