Giải câu 7 trang 117 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 117 sách VNEN 8 tập 2

Một dụng cụ đựng chất lỏng có dạng một hình chóp tứ giác đều với đường cao là 20cm và đường chéo của mặt đáy là 15. Tính thể tích của dụng cụ.

Bài làm:

Độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều là:

a = = 15cm

Thể tích của dụng cụ là:

V = .20.$15^{2}$ = 1500 $cm^{3}$

Vậy thể tích của dụng cụ là 1500 .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021