Giải câu 3 trang 32 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 sách VNEN 8 tập 2

Cho a b, hãy so sánh:

a) - 9a và - 9b ; b) và $\frac{b}{5}$ ;

c) a + 1 và b + 2 ; d) 2a - 1 và 2b + 1.

Bài làm:

a) Ta có: a b

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức trên với (- 9) ta được:

- 9a - 9b

b) Ta có: a b

Chia cả hai vế của bất đẳng thức trên với 5 ta được:

$\leq $ $\frac{b}{5}$

c) Ta có: a b

Cộng cả hai vế của bất đẳng thức trên với 1 ta được:

a + 1 b + 1 < b + 2

Vậy a + 1 < b + 2

d) Ta có: a b (1)

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức (1) với 2 ta được:

2a 2b (2)

Cộng cả hai vế của bất đẳng thức (2) với (- 1) ta được:

2a - 1 2b - 1 < 2b + 1

Vậy 2a - 1 < 2b + 1.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021