Giải câu 1 trang 17 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 17 sách VNEN 8 tập 2

Hãy chỉ ra phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a)1 + x = 0 ; b) x + = 0 ; c) 1 - 2t = 0 ;

d) 3y = 0 ; e) 0x - 3 = 0.

Bài làm:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 (x là ẩn; a,b là hai số đã cho, a 0).

Do đó các phương trình a), c), d) là phương trình bậc nhất một ẩn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021