Giải câu 4 trang 92 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 92 sách VNEN 8 tập 2

Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 5cm, 6cm và 8cm.

Bài làm:

Thể tích của hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 5cm, 6cm và 8cm là:

V = 5.6.8 = .

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021