Giải câu 2 trang 101 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 sách VNEN 8 tập 2

Một cái giường được làm bằng gỗ có dạng hình chữ L như hình 96. Tính thể tích của cái giường.

Bài làm:

Chia giường thành 2 khối hình hộp chữ nhật

Khi đó thể tích của giường chính là tổng thể tích của hai khối hình hộp chữ nhật

Thể tích của giường là:

V = 0,45.1,2.0,15 + 0,35.2,2.1,2 = 1,005 .

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021