Giải câu 6 trang 108 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 108 sách VNEN 8 tập 2

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 6cm và trung đoạn bằng 4cm. Tính diện tích xung quanh và diên tích toàn phần của hình chóp.

Bài làm:

* Diện tích xung quanh của hình chóp là:

Sxq = 4..6.4 = 48$cm^{2}$

* Diện tích toàn phần của hình chóp là:

Stp = Sxq + Sđ = 48 + = 84 $cm^{2}$.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021