Giải câu 1(D,E) trang 21 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 21 sách VNEN 8 tập 2

Một công ty cho thuê đường để ô tô đi, tiền đóng góp của một thuê bao là 24 000 000 đồng đối với một xe. Giá thuê hàng tháng đối với một xe thuê bao thì rẻ hơn đối với một xe không thuê bao, được thể hiện trong bảng dưới đây:

Giá thuê một tháng đối với khách hàng thuê bao

Giá thuê một tháng đối với khách hàng không thuê bao

2 000 000 đồng/1 xe

2 500 000 đồng/1 xe

Tính số năm tối thiểu cần thuê đối với một xe thuê bao để bù được tiền đóng góp thuê bao?

Bài làm:

Xe thuê bao là xe đóng góp tiền để xây dựng đường

Xe không thuê bao là xe không đóng góp tiền để xây dựng đường

Cả hai loại xe đều phải đóng tiền thuê đường nhưng xe thuê bao thuê với giá rẻ hơn xe không thuê bao là: 500 000 đồng/1 xe

Gọi số tháng cần để xe thuê bao bù được tiền đóng góp là x (tháng) (x> 0)

Ta có x = = 48 tháng.

Vậy sau 48 tháng xe thuê bao sẽ bù được số tiền đóng góp ban đầu.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021