Giải câu 1 trang 83 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

I. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 83 sách VNEN 8 tập 2

Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau:

a) AB = 7dm, CD = 12cm; b) AB = 50cm, CD = 12dm; c) AB = 7CD.

Bài làm:

a) = $\frac{70}{12}$ = $\frac{35}{6}$.

b) = $\frac{50}{120}$ = $\frac{5}{12}$.

c) = $\frac{7CD}{CD}$ = 7.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021