Giải câu 4 trang 110 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 110 sách VNEN 8 tập 2

Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều biết chiều cao bằng 9cm và chu vi đáy bằng 12cm.

Bài làm:

Gọi độ dài của cạnh đáy là a.

Chu vi đáy bằng 12, tức là:

4.a = 12 a = 3

Thể tích hình chóp là: V = .9.$3^{2}$ = 27$cm^{3}$.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021