Giải câu 8 trang 24 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 24 sách VNEN 8 tập 2

Hai xe máy khởi hành cùng một lúc là A đến B, vận tốc của hai xe hơn kém nhau 8km/h. Sau 4 giờ 15 phút xe máy thứ nhất đã đến B, xe máy thứ hai còn cách B một khoảng bằng quãng đường. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Bài làm:

Gọi vận tốc xe của xe thứ nhất là x (km/h)

Vận tốc của xe thứ hai là: x - 8 (km/h) (x > 8)

Sau 4 giờ 15 phút = giờ, xe thứ nhất đi được quãng đường là: x (km)

Sau 4 giờ 15 phút, xe thứ hai đi được quãng đường là: (x - 8) (km)

Vì khi xe máy thứ nhất đã đến B, xe thứ 2 còn cách B quãng đường nên ta có phương trình

(x - 8) = $\frac{5}{6}$.x

Giải phương trình ta được x = 48

Vậy vận tốc xe thứ nhất là 48 km/h, vận tốc xe thứ hai 40 km/h

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021