Giải câu 3 trang 11 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) x - = $\frac{2}{3}$; b) 6 - 3y = - 3; c) $\frac{1}{3}$z + $\frac{2}{3}$ = 0; d) - 2m + 6 = 0.

Bài làm:

a) Ta có:

x - = $\frac{2}{3}$ $\Leftrightarrow $ x = $\frac{2}{3}$ + $\Leftrightarrow $ x = $\frac{13}{15}$

b) Ta có:

6 - 3y = - 3 3y = 6 - ( - 3) = 9 y = 3

c) Ta có:

z + $\frac{2}{3}$ $\Leftrightarrow $ z = - $\frac{2}{3}$ $\Leftrightarrow $ z = - 2

d) Ta có:

- 2m + 6 = 0 2m = 6 m = 3

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021