Giải câu 3 trang 114 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Một lăng kính có dạng hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông. Chiều cao của lăng kính là 36cm, đáy của lăng kính là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 12cm và 16cm (h.124).

a) Tính thể tích của lăng kính.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lăng kính.

Bài làm:

a) Thể tích của lăng kính là:

V = 36..12.16 = 3456 $cm^{3}$.

b) Diện tích xung quanh của hộp kẹo là:

Sxq = ( + 12 + 16).36= 1728 $cm^{2}$.

Diện tích toàn phần của hộp kẹo là:

Stp = Sxq + Sđ = 1728 + .12.16 = 1824 $cm^{2}$.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021