Giải câu 3 trang 93 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2

Có hai bể nước. Bể thứ nhất là hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 2,5m, 1m, 1,5m và bể thứ hai là hình lập phương cạnh 1,5m (không tính bề dày của tường xung quanh và đáy). Bể nào đựng được nhiều nước hơn? Vì sao?

Bài làm:

Thể tích của bể thứ nhất là: V = 2,5.1.1,5 = 3,75

Thể tích của bể thứ hai là: V' = = 3,375 $m^{3}$

Vì V > V' nên bể thứ nhất đựng được nhiều nước hơn bể thứ hai.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021