Giải câu 2 trang 28 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 sách VNEN 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) (- 2) + 3 2 ; b ) - 6 $\leq $ 2. (- 3) ;

c) 4 + (- 8) < 15 + ( -8) ; d) + 1 $\geq $ 1, với mọi x.

Bài làm:

a) Ta có - 2 + 3 = 1 < 2

Suy ra - 2 + 3 < 2

Vậy khẳng định (- 2) + 3 2 là sai.

b) Ta có

2. (-3) = - 6

Vây khẳng định - 6 2. (- 3) là sai

c) Ta có: 4 < 15 4 + ( - 8) < 15 + ( -8)

Vậy khằng định 4 + (- 8) < 15 + ( -8) là đúng

d) Ta có: $\geq $ 0 với mọi x $\Leftrightarrow $ + 1 $\geq $ 1 với mọi x

Vậy khằng định + 1 $\geq $ 1 là đúng

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021