Giải câu 5 trang 138 toán VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 138 toán VNEN 9 tập 2

Cho đường tròn tâm O, bán kính R và một điểm A cố định trên đường tròn đó. Gọi B là điểm di động trên (O), gọi M là trung điểm của dây AB. Chứng tỏ rằng khi điểm B di động trên (O) thì điểm M di động trên đường tròn đường kính AO.

Hướng dẫn: Xem hình 146

Giải câu 5 trang 138 toán VNEN 9 tập 2

Theo giả thiết AM = MB nên . Do O và A cố định, điểm M di động nhưng luôn nhìn AO dưới một góc vuông nên $..............$

Bài làm:

Theo giả thiết AM = MB nên . Do O và A cố định, điểm M di động nhưng luôn nhìn AO dưới một góc vuông nên M di động trên đường tròn đường kính AO.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021