Giải câu 5 trang 44 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 44 toán 2 VNEN

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Túi gạo cân nặng mấy ki-lô-gam?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài làm:

Túi gạo cân nặng số ki-lô-gam là:

Đáp án: C. 3kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021