Giải câu 5 trang 46 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 46 toán 2 VNEN

Có 7 cây táo và 6 cây cam. Hỏi cả táo và cam có bao nhiêu cây?

Bài làm:

Có tất cả số cây táo và cây cam là:

7 + 6 = 13 (cây)

Đáp số: 13 cây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021