Giải câu 5 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều không?

Giải câu 5 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Tam giác ABC là tam giác đều. Bởi vì có các cạnh và các góc bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021