Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) Từ biểu đồ hình quạt đã cho, ta viết được phân số biểu thị số học sinh lớp 5A tham gia các môn thể thao:

+ Cầu lông là:

+ Bóng bàn là:

+ Đá cầu là:

Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 2

b) Từ biểu đồ ta có số phần trăm học sinh tham gia chơi cầu lông là 50%. Đọc là năm mươi phần trăm.

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia chơi bóng bàn là 25%. Đọc là hai mươi phần trăm.

2.

Bài giải

a) Theo biểu đồ ta có tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi so với số học sinh lớp 5A là 20%.

b) Tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với số học sinh lớp 5A là: 50%

c) Từ đó tính được tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm khá so với số học sinh lớp 5A là:

100% - (20% + 50%) = 30%

3. Hướng dẫn: Sử dụng bài toán tìm gía trị phần trăm của một số cho trước. Ta tìm được:

Số học sinh đạt điểm giỏi là 8 em

Số học sinh đạt điểm khá là 12 em

Số học sinh đạt điểm trung bình là 20 em

4. Hướng dẫn: Chú ý quan sát kĩ biểu đồ để ước lượng và ghi chính xác các tỉ số phần trăm: 19%; 23% và 25%.

Điền được số phần trăm vào biểu đồ bên.

Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 20 luyện tập 2

5. Hướng dẫn và gợi ý: Có thể có nhiều cách nêu bài toán. Sau đây là một ví dụ để tham khảo và học sinh tự nêu bài toán khác.

a) "Một huyện miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng đã dùng 25% quỹ đất canh tác để trồng hồ tiêu; 15% quỹ đất canh tác để trồng cây lương thưc, số còn lại dùng để trồng cà phê xuất khẩu. Tính xem huyện đó đã dùng bao nhiêu héc-ta đất để trồng cà phê? Biết rằng diện tích đất trồng hồ tiêu là 4,5 ha".

b) Có 2 cách giải của bài toán trên.

Cách 1: Tính số phần trăm quỹ đất trồng cà phê:

25% -> 4,5ha

% -> ......ha?

Cách 2: 25% ứng với 4,5 ha suy ra 100% ứng với ? ha

Từ đó tính được 15% -> ........ ha?

Suy ra số ha trồng cà phê.

Đáp số: 10,8ha.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021