Toán lớp 5: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 11 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 5 học kì 1. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1,27 + 21,56 + 58,44 + 4,73 b) 2,98 + 40,12 + 30,02 + 50,88

.......................................................................................................

........................................................................................................

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Tìm biết:

a) 3,26 + = 63,2 b) 47,1 - = 0,86

.........................................................................

.........................................................................

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính: 42 - 23,5 - 10,5 = ?

a) 42 - 23,5 - 10,5 b) 42 - 23,5 - 10,5

= 18,5 - 10,5 = 42 - 13

= 8 = 29

c) 42 - 23,5 - 10,5 c) 42 - 23,5 - 10,5

= 42 + (23,5 + 10,5) = 42 - (23,5 + 10,5)

= 42 + 34 = 42 - 34

= 76 = 8

5. Một cửa hàng trong ba ngày bán được ba tạ rưỡi gạo. Ngày thứ nhất bán được 1 tạ rưỡi gạo; ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ hai là 60kg gạo. Hỏi ngày thứ hai và ngày thứ ba mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ gạo?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem