Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 28 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. HS tự viết.

2.

a) Hai xe gặp nhau tại điểm gần phía xe máy hơn.

b) 2 giờ 18 phút

c) Đến 8 giờ, xe máy đi được quãng đường là 32 x = 24 km

Quãng đường còn lại là 132,4km

Thời gian để gặp nhau là: 132,4 : (36 + 32) = 1 giờ 57 phút

Vậy hai xe gặp nhau lúc 9 giờ 57 phút.

3. 11 giờ

4. a) 270 m

b) 10 giây

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021