Hãy ghi lại tên các bài văn nghị luận đã học và đọc trong Ngữ Văn 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

Văn nghị luận

Câu 1: trang 139 sgk Ngữ Văn 7 tập hai

Hãy ghi lại tên các bài văn nghị luận đã học và đọc trong Ngữ Văn 7 tập hai.

Bài làm:

Các bài văn nghị luận đã học và đọc trong Ngữ Văn 7 tập hai

STT

Tên tác phẩm

Tác giả

1

Chống nạn thất học

Hồ Chí Minh

2

Hai biển hồ

3

Học thầy, học bạn

Nguyễn Thanh Tú

4

Ích lợi của việc đọc sách

Thành Mĩ

5

Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

Bằng Sơn

6

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Hồ Chí Minh

7

Học cơ bản mới có thể thành tài lớn

Xuân Yên

8

Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Đặng Thai Mai

9

Tiếng Việt giàu và đẹp

Phạm Văn Đồng

10

Đừng sợ vấp ngã

11

Không sợ sai lầm

Hồng Diễm

12

Có hiểu đời mới hiểu văn

Nguyễn Hiến Lê

13

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Phạm Văn Đồng

14

Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc

Phạm Văn Đồng

15

Ý nghĩa của văn chương

Hoài Thanh

16

Lòng khiêm tốn

Lâm Ngữ Đường

17

Lòng nhân đạo

Lâm Ngữ Đường

18

Óc phán đoán và óc thẩm mĩ

Nguyễn Hiến Lê

19

Tự do và nô lệ

Nghiêm Toản

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021