Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 172 – sgk lịch sử 12

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965?

Bài làm:

Thành tựu miền Bắc đạt được trong kinh tế và xã hội từ 1954 đến 1965:

  • Trong công nghiệp: Giá trị sản lượng công nghiệp tăng 3 lần so với năm 1960, 100 cơ sở mới được xây dựng, công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93%. Công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp đã đáp ứng 80% hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.
  • Trong nông nghiệp: Đại bộ phận nhân dân vào các hợp tác xã nông nghiệp, hệ thống thủy nông phát triển, nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha.
  • Thương nghiệp quốc doanh nhà nước ưu tiên phát triển nên đã chiếm lĩnh thị trường, góp phần phát triển kinh tế. Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.
  • Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, liên huyện, đường sống, đường hàng không được củng cố.
  • Hệ thống giáo dục phổ thông đến đại học phát triển nhanh. Năm học 1964 – 1965, miền Bắc có 9000 trường cấp I, cấp II, cấp III. Hệ đại học và trung học chuyên nghiệp có 18 trường.
  • Hệ thống y tế, chăm lo sức khỏe được đầu tư phát triển , khoảng 6000 cơ sở y tế mới được xây dựng. Những loại dịch bệnh ở miền Bắc được xóa bỏ.
  • Làm nghĩa vụ hậu phương: Trong 5 năm miền Bắc chuyển vào chiến trường một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được gửi vào miền Nam chiến đấu.

=>Trải qua 10 năm thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, bộ mặt xã hội miền Bắc đã thay đổi chế độ chính trị ưu việt, với lực lượng kinh tế quốc phòng lớn mạnh. Hơn nữa, miền Bắc trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12