Hãy quan sát trục thời gian và điền năm thích hợp cho dưới đây vào chỗ chấm (....) trên trục thời gian?

  • 4 Đánh giá

1. Hãy quan sát trục thời gian và điền năm thích hợp cho dưới đây vào chỗ chấm (....) trên trục thời gian?

Năm 179 TCN; Năm 1010; Năm 1428; Năm 1786

Bài làm:

  • 312 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN