Hãy so sánh số dân của châu Đại Dương với các châu lục khác.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu vể dân cư châu Đại Dương

a. Xem thông tin ở bảng 2 (bài 9).

b. Hãy so sánh số dân của châu Đại Dương với các châu lục khác.

c. Đọc thông tin sau và gạch chân dưới những thông tin là mới đối với em.

Số dân của châu Đại Dương ít hơn nhiều so với các châu lục khác. Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống. Trên lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len, dân cư chủ yếu là người da trắng (con cháu người Anh di cư sang từ những thế kỉ trước), còn trên các đảo khác thì dân cư chủ yếu là người bản địa có da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.

Bài làm:

b. Xem thông tin bảng 2 ta thấy, châu Đại dương có số dân là 37 triệu người, là châu lục có số dân thấp nhất trên thế giới.

c. Những thông tin là mới đối với em:

Số dân của châu Đại Dương ít hơn nhiều so với các châu lục khác. Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống. Trên lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len, dân cư chủ yếu là người da trắng (con cháu người Anh di cư sang từ những thế kỉ trước), còn trên các đảo khác thì dân cư chủ yếu là người bản địa có da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN