Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó.

  • 1 Đánh giá

Trang 131 sgk lịch sử 9

Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó.

Bài làm:

Những thành tựu đạt được đã làm thay đổi căn bản bộ mặt miền Bắc, tạo một hậu phương vững mạnh ủng hộ tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Đưa nhân dân hưởng cuộc sống thái bình.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9