Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 149 – sgk địa lí 12

Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng?

Bài làm:

Trung tâm công nghiệp

Quy mô

Cơ cấu ngành

Thái Nguyên

Dưới 9 nghìn tỉ đồng

Luyện kim đên, kim màu, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí.

Việt Trì

Dưới 9 nghìn tỉ đồng

Chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt mau, sản xuất giấy xenlulo, hóa chất phân bón

Hạ Long

Từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng

Chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, than đá, nước khoáng, đóng tàu

Cẩm Phả

Dướng 9 nghìn tỉ đồng

Cơ khí, than đá

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12