Hãy xây dựng một kế hoạch học tập, rèn luyện cho năm học lớp 9 bản thân và trao đổi trong tổ học tập.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Hãy xây dựng một kế hoạch học tập, rèn luyện cho năm học lớp 9 bản thân và trao đổi trong tổ học tập.

Bài làm:

Học sinh tự liên hệ vào mục đích mình muốn đạt được để đưa ra bảng kế hoạch hợp lý nhất.

Ví dụ: Mục đích của em trong năm học này là đạt được học sinh giỏi toàn diện:

Những ý cần nêu trong bảng kế hoạch học tập của em:

Lên lớp học từ thứ hai đến thứ 7

Về nhà giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà lúc rảnh rỗi

Học bài và làm bài đầy đủ, tối học bài và làm thêm bài nâng cao

Chủ nhật sáng học nhóm với bạn bè, chiều về giúp mẹ việc nhà.

Nhờ bạn kèm cặp cho những môn yếu hơn

Thể dục hàng ngày để có sức khỏe tốt...

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021