Giải câu 3 trang 47 SGK GDCD 9 Giải GDCD 9 bài 13 câu 3

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải GDCD 9 bài 13 câu 3

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn giải chi tiết, chính xác - Giải GDCD 9 bài 13 câu 3.

Câu 3: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.

a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;

b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;

c) Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;

d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;

đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;

e) Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

Bài làm:

Em đồng ý với những ý kiến:

c) Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước ;

e) Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai.

=> Sở dĩ em đồng ý là bởi vì đây là những việc làm, hành động đúng với pháp luật đã quy định trong quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân.

Em không đồng ý với ý kiến:

a) Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp ;

b) Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì ;

d) Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai ;

=> Em không đồng ý là bởi vì mọi hoạt động kinh doanh phải chịu dưới sự quản lí của nhà nước. Có mặt hàng được kinh doanh nhưng cũng có mặt hàng nhà nước nghiêm cấm kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ…

Chủ đề liên quan