Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước?

Bài làm:

Vì tuổi trẻ, sức khoẻ, năng động, sáng tạo, trí tuệ và giàu nghị lực của thế hệ thanh niên. Thanh niên là đội ngũ có thể đảm bảo được yêu cầu, hoàn thành được nhiệm vụ CNH, HĐH đất nước.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021