Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được kết cấu và nội dung chính của đoạn thơ

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản

2. Tìm hiểu văn bản

a) Hoàn thiện sơ đồ sau để thấy được kết cấu và nội dung chính của đoạn thơ

Cảnh ngày xuân

4 câu thơ đầu

8 câu thơ tiếp

6 câu thơ cuối

Bài làm:

Cảnh ngày xuân

4 câu thơ đầu:Khung cảnh mùa xuân

8 câu thơ tiếp: Khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh

6 câu thơ cuối: Cảnh chị em Kiều du xuân trở về

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1