Luyện tập viết bài văn thuyết minh

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập viết bài văn thuyết minh

a) Tham khảo các đề văn

- Một loài cây ở sân trường em

- Một loài vật nuôi ở quê em

- Một di tích hoặc thắng cảnh ở quê em.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021