Theo em từ mượn chủ yếu được dùng trong những trường hợp nào?

  • 1 Đánh giá

c. Theo em từ mượn chủ yếu được dùng trong những trường hợp nào?

Bài làm:

Có thể dùng trong những hoàn cảnh:

  • Hoàn cảnh giao tiếp vớ bạn bè, người thân.
  • Có thể dùng để viết tin, đăng báo.
  • Khi cần đo lường : mét, lít, ki-lô-gam, ki-lô-mét,…
  • ...
  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021