Kể những đồ dùng cá nhân của em và cách bảo quản chúng. Em cùng các bạn thực hiện việc bảo quản đồ dùng cá nhân. Nhắc nhở người thân, bạn bè bảo quản đồ dùng cá nhân.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Kể những đồ dùng cá nhân của em và cách bảo quản chúng. Em cùng các bạn thực hiện việc bảo quản đồ dùng cá nhân. Nhắc nhở người thân, bạn bè bảo quản đồ dùng cá nhân.

Bài làm:

Đồ dùng cá nhân của em là: bút, thước, sách vở, túi xách, cặp sách, vợt. Đồ dùng học tập em cất vào túi bút để bảo quản, sách vở em để cẩn thận trên giá sách, vợt em cất vào tủ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021