Giải đạo đức 2 kết nối tri thức

Dưới đây là toàn bộ bài soạn đạo đức 2 Kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách nhà xuất bản giáo dục. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức đạo đức 2 KhoaHoc

CHỦ ĐỀ 1: QUÊ HƯƠNG EM

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 1: Vẻ đẹp quê hương em

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 2: Em yêu quê hương

CHỦ ĐỂ 2: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 3: Kính trọng thầy cô giáo

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 4: Yêu quý bạn bè

CHỦ ĐỀ 3: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 5: Quý trọng thời gian

CHỦ ĐỀ 4: NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 6: Nhận lỗi và sửa lỗi

CHỦ ĐỂ 5: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 8: Bảo quản đồ dùng gia đình

CHỦ ĐỀ 6:THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 9: Cảm xúc của em

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

CHỦ ĐỀ 7: TÌM KIẾM SỢ HỖ TRỢ

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng

CHỦ ĐỀ 8: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 14: Tìm hiểu quy định nơi công cộng

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải đạo đức 2 bài 15: Em tuân thủ quy đinh nơi công cộng

Soạn giáo án đạo đức 2 kết nối tri thức và cuộc sống chuẩn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 2