Xử lí tình huống:

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Xử lí tình huống:

Bài làm:

1. Nhờ bạn liệu mình có thể đi ô cùng không.

2. Kêu sự giúp đỡ của các bạn đi đằng sau.

3. Kêu sự giúp đỡ của bác gãi đăng sau.

4. Nhờ ban đi qua đỡ xe và đỡ mình lên.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021