Kể tên ba dụng cụ, đồ vật em biểt trong cuộc sống hằng ngày có cấu tạo và mục đích sử dụng tương tự như của mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc.

  • 1 Đánh giá

4. Kể tên ba dụng cụ, đồ vật em biểt trong cuộc sống hằng ngày có cấu tạo và mục đích sử dụng tương tự như của mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc.

Bài làm:

- Cầu đẩy xe (muốn đẩy xe từ sân vào nhà nhưng sàn nhà cao hơn mặt sân thì dùng cầu đẩy xe có cấu tạo và chức năng như mặt phẳng nghiêng, để đẩy xe lên dế dàng hơn so với khiêng lên qua các bậc cấp)

- Xà beng (có cấu tạo và mục đích như đòn bẩy, để uốn nắn thép, nhổ đinh, cạy đá...trong xây dựng)

- Ròng rọc kéo nước ( Kéo nước từ dưới giếng lên)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới