[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 34 - Em tập làm nghề truyền thống

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 tuần 34: Em tập làm nghề truyền thống trang 75 sgk. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Diễn đàn “hành trang vì ngày mai lập nghiệp”

• Tham gia diễn đàn

• Chia sẻ những điều em học hỏi và cảm xúc diễn đàn

Trả lời:

• Tham gia diễn đàn

• Chia sẻ những điều em học hỏi và cảm xúc diễn đàn: biết thêm nhiều làng nghề truyền thống, thấy quý trọng nghề truyền thống hơn, học hỏi được nhiều điều bổ ích từ buổi diễn đàn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động 1: Chia sẻ ý tưởng làm sản phẩm của nghề truyền thống

Thảo luận với những bạn cùng chọn loại sản phẩm nghề truyền thống với mình để chuẩn bị trình bày trước lớp những vấn đề sau:

• Sản phẩm sẽ làm là gì?

• Vì sao chọn loại sản phẩm này? Sử dụng sản phẩm này như thế nào?

• Đã chuẩn bị những dụng cụ lao động, nguyên vật liệu nào để làm sản phẩm?

Kết quả dự kiến:

Chia sẻ ý tưởng làm sản phẩm nghề truyền thống của nhóm?

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động 2: Làm sản phẩm của nghề truyền thống

Làm sản phẩm của nghề truyền thống theo trình tự sau:

• Xác định hình thức làm sản phẩm cá nhân hoặc làm sản phẩm theo nhóm.

• Làm sản phẩm theo ý tưởng và hình thức đã chọn

• Trang trí trình bày sản phẩm của nhóm

• Chuẩn bị nội dung, cách thức giới thiệu sản phẩm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem