[Kết nối tri thức] Giải tin học 6 bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng trang 53 sgk tin học 6. Đây l sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hoạt động 1: Trang 53 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

1. Nhận xét:

  • Cách trình bày bảng giúp người xem dễ quan sát và bao quát những thông tin trong cuốn sổ lưu niệm hơn nhưng sẽ ghi được ít thông tin của từng cá nhân hơn.
  • Cách trình bày theo danh sách liệt kê giúp người xem dễ dàng nắm bắt thông tin của từng cá nhân, nhưng không bao quát được tất cả

2. HS trả lời theo quan điểm của cá nhân. Mỗi cách trình bày đều có những ưu - nhược điểm của nó

1. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Hoạt động 2: Trang 54 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

1. Bảng trên gồm 4 cột, 5 hàng

2. - Trò chơi kéo co được nhiều bạn nam thích nhất.

- Trò chơi lò cò tiếp sứ được nhiều bạn nữ thích nhất.

- Trò chơi kéo co được học sinh của lớp yêu thích nhất

3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm sẽ khó khăn hơn

2. Tạo bảng

Câu hỏi: Trang 55 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

1. Các bước để được thao tác bảng đúng

  • c) Chọn Insert
  • a) Chọn mũi tên nhỏ bên dưới Table
  • b) Di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột

2. Đáp án A: 4 cột, 35 hàng

3. Định dạng bảng

Câu hỏi: Trang 55 tin 6 sách Kết nối tri thức

Giải:

Đáp án C: Delete Rows

Luyện tập

Câu 1: Em hãy soạn thảo bảng kết quả khảo sát trò chơi tập theer yêu thích ở Mục 1. Nếu cần bổ sung cột Tổng số đề điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này) thì em sẽ chèn cột này vào vị trí nào của bảng? Em hãy chèn và điền số liệu cho cột Tổng số này.

Giải:

Nếu cần bổ sung cột Tống số, em có thể chèn cột này vào bên phải của bảng, ngay cạnh cột số học sinh nữ yêu thích

Câu 2: Bảng tin sau đây nói về kết quả thực hiện phong trào đọc sách của học sinh khối 6

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tin học 6 bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

a) Em hãy tạo một bảng đẻ trinh bảy cô đọng nội dung của bản tin trên.

b) Hãy bổ sung thông tin sau vào bảng: "Năm 2016, kết quả khảo sát học sinh khói 6 của nhà trường cho thây có 175 em học sinh yêu thích đọc sách, chiếm 45% lỗng só học sinh của khối."

Giải:

a) HS thực hành tạo bảng

STTNămSố lượng học sinh yêu thích đọc sáchTỉ lệ học sinh yêu thích đọc sách (%)
1201723052%
2201825664%
3201934578%

b) Bổ sung vào bảng, ta có:

STTNămSố lượng học sinh yêu thích đọc sáchTỉ lệ học sinh yêu thích đọc sách (%)
1201617545%
2201723052%
3201825664%
4201934578%

Vận dụng

Câu 1: Em hãy trình bày các nội dung sau dưới dạng bảng:

a. Thời khóa biểu của lớp

b. Thời gian biểu hoạt động các ngày trong tuần của em

Giải:

Ví dụ mẫu:

Thời khóa biểu

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tin học 6 bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

Thời gian biểu trong 1 tuần

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tin học 6 bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021