[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên trang 15 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Phép cộng số tự nhiên

Vận dụng 1: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Hoạt động 2: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Luyện tập 1: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

117 + 68 + 23 = (117 + 23) + 68 = 140 + 68 = 208

2. Phép trừ số tự nhiên

Luyện tập 2: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

865 279 - 45 027 = 820 252

Vận dụng 2: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng số tiền Mai đã mua là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 - 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.17: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính:

a) 63 548 + 19 256

b) 129 107 + 34 693

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.18: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay "?" bằng số thích hợp:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.19: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 - x = 15

c) x - 56 = 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.20: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.21: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1.22: Trang 16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 + 216 + 129 + 124

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021