Giải câu 1.23 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 1.23: Trang 19 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện các phép nhân sau:

a) 951 . 23

b) 47 . 273

c) 845 . 253

d) 1 356 . 125

Bài làm:

a) 951 . 23 = 21 873

b) 47 . 273 = 12 831

c) 845 . 253 = 213 785

d) 1 356 . 125 = 169 500

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021